Välkommen
till TP Skog

Vi har lång erfarenhet av skogsavverkning, gallring, skotning samt transporter med lastbil och släp. Vi arbetar alltid för att ge bästa möjliga service och kvalitet utefter de rådande förutsättningar som naturen ger.
Kontakta oss!

Vårt arbetsområde är framför allt södra Kalmar län, Öland och Blekinge.

Följ oss gärna på Instagram!

Kontakta oss!

Fyll i kontaktformuläret till höger,
maila på info(at)tpskog.se
eller ring oss på 070-601 25 10.

AVVERKNING

När du avverkar skördar du beståndet helt för att ge plats åt en ny generation skog eller glesar ut det för att ge utrymme åt kvarvarande träd. Skogsavverkning, eller slutavverkning, innebär att vi tar bort nästan alla träd på ett begränsat givet område, så att du sedan kan ersätta med en ny skogsgeneration.

GALLRING

Gallring är den viktigaste åtgärden i din skog. Genom att ta ut svaga och skadade träd koncentreras tillväxten till de mest kvalitativa stammarna. På så sätt skapas ett värdefullt bestånd.

SKOTNING

Vi ombesörjer uttransporten av helt uppburet virke på lastbärare, till exempel skotare eller kärra i terräng, på stickväg eller skiftesväg fram till basväg eller avlägg. Vi sköter även grotskotning av avverkningsrester, grenar och toppar med mera.

TRANSPORT

Vi kör dagligen allt från stora, tunga maskiner till utrustning mellan olika arbetsområden i vår egen lastbil med släp. Vill du hämta eller leverera en maskin från eller till annan ort är vi det självklara valet.
Välkommen att kontakta oss!

AVVERKNING

När du avverkar skördar du beståndet helt för att ge plats åt en ny generation skog eller glesar ut det för att ge utrymme åt kvarvarande träd. Skogsavverkning, eller slutavverkning, innebär att vi tar bort nästan alla träd på ett begränsat givet område, så att du sedan kan ersätta med en ny skogsgeneration.

GALLRING

Gallring är den viktigaste åtgärden i din skog. Genom att ta ut svaga och skadade träd koncentreras tillväxten till de mest kvalitativa stammarna. På så sätt skapas ett värdefullt bestånd.

SKOTNING

Vi ombesörjer uttransporten av helt uppburet virke på lastbärare, till exempel skotare eller kärra i terräng, på stickväg eller skiftesväg fram till basväg eller avlägg. Vi sköter även grotskotning av avverkningsrester, grenar och toppar med mera.

TRANSPORT

Vi kör dagligen allt från stora, tunga maskiner till utrustning mellan olika arbetsområden i vår egen lastbil med släp. Vill du hämta eller leverera en maskin från eller till annan ort är vi det självklara valet.
Välkommen att kontakta oss!

Avverkning

När du avverkar skördar du beståndet helt för att ge plats åt en ny generation skog eller glesar ut det för att ge utrymme åt kvarvarande träd. Skogsavverkning, eller slutavverkning, innebär att vi tar bort nästan alla träd på ett begränsat givet område, så att du sedan kan ersätta med en ny skogsgeneration.Gallring

Gallring är den viktigaste åtgärden i din skog. Genom att ta ut svaga och skadade träd koncentreras tillväxten till de mest kvalitativa stammarna. På så sätt skapas ett värdefullt bestånd.

Skotning

Vi ombesörjer uttransporten av helt uppburet virke på lastbärare, till exempel skotare eller kärra i terräng, på stickväg eller skiftesväg fram till basväg eller avlägg. Vi sköter även grotskotning av avverkningsrester, grenar och toppar med mera.

Transport

Vi kör dagligen allt från stora, tunga maskiner till utrustning mellan olika arbetsområden i vår egen lastbil med släp. Vill du hämta eller leverera en maskin från eller till annan ort är vi det självklara valet.
Välkommen att kontakta oss!